Tanárok

keresés:

 

 

Név
Munkaviszony kezdete a Rózsakerti Iskolában
Végzettség
Szak, szakkollégium
Egyéni fogadó órák
(előtte telefonos egyeztetéssel)

Bencze Péter
igazgató
2013

tanár
középiskolai
tanár


informatika
közoktatásvezető

minősített pedagógus
 
Nagyné Bitter Ilona
cimzetes igazgató
 
Ladányiné Sütő Tünde
igazgatói tanácsos
1954 - 2019
 

Kúti László
igazgatóhelyettes

2019
tanár
középiskolai tanár
informatika
közoktatásvezető

tanfelügyeleti és pedagógusminősítési
mesterpedagógus
 

Horváth Erika
igazgatóhelyettes

1998
tanító
tanár
középiskolai
tanár

magyar nyelv és irodalom
közoktatásvezető
minősített pedagógus

 

Bálint-Pallaghy Réka
igazgatóhelyettes

2012
tanító
tanár
középiskolai
tanár
református
vallástanár
magyar nyelv és irodalom
holland nyelv
 
Andrásikné Kiss Mária
2001
tanító
technika
 

Ábrahám Angéla
hitéleti munkaközösség vezetője

2012
református vallástanár
tanár

történelem-néprajz
 
Bakos Judit
2015
tanító

 

Balogh Andrásné

2003
óvónő
tanító
néprajz, rajz,
minősített pedagógus
 

Bányai Gábor Bertalan

2012
tanár
rajz
 

Bányay Lilla

2015
tanító
tanár
ének-zene
egyházi ének
 

Csizmazia Luca

2018
tanító
   

Csokai-Tóth Erika

2019
tanító
tanár
magyar nyelv és irodalom
 

Csonka Gábor
testnevelés munkaközösség vezetője

1982
tanár
földrajz
testnevelés,
közoktatásvezető
 

Dizseri Péter
DÖK-t segítő pedagógus

2014
tanár
középiskolai tanár
történelem, földrajz
közoktatásvezető
minősített pedagógus
 

Dizseri Barnabás

2016
tanár
középiskolai tanár
magyar nyelv és irodalom
média
 

Dorn Zsuzsanna
reál munkaközösség vezetője

2002
tanár
matematika
fizika
 
Feldhoffer-Szabó Viktória
2018
tanár
anyanyelv
 

Ferenczyné Koós Anita

2019
tanár
ének-zene, egyházi ének, karvezetés
 

Fodor Krisztián

2017
tanár
testnevelés
 

Gonda Dorottya

2019
tanár
angol nyelv
 

Gulyásné Birik Rita

2019
pedagógiai asszisztens
mérnöktanár
tanulószoba
 

Hajduné Lovas Zsuzsanna

2005
tanító
tanár
természetismeret
hittan

minősített pedagógus
 

Hegedűs Tamás

2017
tanár

matematika - biológia

 

Horváth Réka

2018
tanító

testnevelés

 
Horváthné Tóth Gabriella
felsős tagozatvezető
osztályfőnöki munkaközösség vezetője
1991

tanító
tanár
középiskolai
tanár

 

matematika
rajz
matematika - informatika
szakvizsgázott mentortanár,
minősített innovátor mesterpedagógus

 
Horváthné Szabó Mária
2015
tanító
 

Illyésné Gaál Cecilia
kokas munkacsoport vezetője

2014
tanító
minősített pedagógus
 
Jászberényi Emőke
1981-2007

Józsa Gyöngyi

2019
tanító
 

Kántor Lászlóné

2019
tanár
angol nyelv
 

Kazi István

2017
katolikus hitoktató
óraadó

Keczán Anikó
gyermekvédelmi felelős

2012
tanító
szociálpedagógus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő
 

Kiss Sára

2016
ovónő
tanító
közoktatásvezető,
tanfelügyeleti és pedagógusminősítési
mesterpedagógus
 

Klein Éva

2017
katolikus hitoktató
 
Kobulniczky Emese
2003
tanító
kántor
 
Lantos Éva
alsós humán munkacsoport vezetője
1986
tanító
közművelődés, szakvizsgázott pedagógus, minősített pedagógus
 

Malomvölgyi Tamás
idegen nyelvi
munkaközösség vezetője

2016
tanító
tanár
angol nyelv
minősített pedagógus
 

Majzik Lionel

2014
tanító
természetismeret
 

Miszlainé Koppány Imola

2015
tanár
biológia, földrajz
 

Murányi Melinda

2017
tanító
református lelkész
református vallástanár
 

Nagy Ágnes

2018
tanító

könyvtár
 

Nagy Lászlóné

2019
tanító
 

Nemes Noémi Orsolya

2015
tanító
református hitoktató
 
Németh Tamás 2016 iskolalelkész
református
vallástanár
   

Novák Ferencné

2019
tanító
 

Novák Melinda

2019
tanár
testnevelés, gyógytestnevelő
 
Novákné Tisje Mónika
2010
tanító
ének-zene, közoktatásvezető
 

Perjésné Vasvári Adrienn Beatrix

2019
tanár
középiskolai tanár
magyar nyelv és irodalom, történelem
 
Pető-Veres Kata

2018

református
lelkész

református vallástanár  

Rácsok Zsuzsanna
alsós tagozatvezető
alsós munkaközösség vezetője

2013
tanító
 

Rákóczi Krisztina

2002
tanító
vizuális nevelés
 

Rudolfné Sternócky Adrienn

2019
tanár
testnevelés, német nyelv
 

Sárdiné Varga Ildikó
BECS munkacsoport vezetője

2014
tanár
középiskolai tanár
kémia, biológia, informatika, közoktatásvezető,
tanfelügyeleti és pedagógusminősítési
mesterpedagógus
 

Seréti Gyula
humán munkaközösség vezetője

1992

tanító
tanár
középiskolai tanár

közművelődés
történelem,
közoktatásvezető

minősített pedagógus
 

Szabó Katalin

2017
tanár
középiskolai tanár
angol nyelv  
Szanyi-Cseh Oktávia Klára
2018
   
Szautner Krisztina
1980
tanító
technika
angol
 

Szavari-Barbarics Krisztina

2017
tanító
   
Széll Klára

2018

tanár angol nyelv  
Szuetta Katalin 2018 pedagógiai asszisztens    

Szunyi György

2014
tanár
könyvtár, anyanyelv, történelem
 

Szűcs Bernadett
alsós reál munkacsoport vezetője

1996 tanító
tanár

természetismeret,
ének-karvezető
,
szakvizsgázott mentortanár, minősített pedagógus

 
Trandakisz-Borbély Zsuzsanna 2017 tanár
középiskolai tanár

angol nyelv

 

Varga Anita

2018
tanár
középiskolai tanár

matematika, német nyelv
 

Vizi Tibor

2015
táncoktató
néptánc
 

Zimányi Kinga

2009
tanító