Tanáraink és a Református EGYMI Munkatársai

keresés:

 

Név
Munkaviszony kezdete a Rózsakerti Iskolában
Végzettség
Szak, szakkollégium
Egyéni fogadó órák
(előtte telefonos egyeztetéssel)

Bencze Péter
igazgató
2013

tanár
középiskolai
tanár


informatika
közoktatásvezető

minősített pedagógus
 
Nagyné Bitter Ilona
cimzetes igazgató
 
Ladányiné Sütő Tünde
igazgatói tanácsos
1954 - 2019
 

Kúti László
igazgatóhelyettes

2019
tanár
középiskolai tanár
informatika
közoktatásvezető

tanfelügyeleti és pedagógusminősítési
mesterpedagógus
 

Horváth Erika
igazgatóhelyettes

1998
tanító
tanár
középiskolai
tanár

magyar nyelv és irodalom
közoktatásvezető
minősített intézményvezető mesterpedagógus

 

Bálint-Pallaghy Réka
igazgatóhelyettes

2012
tanító
tanár
középiskolai
tanár
református
vallástanár
magyar nyelv és irodalom
holland nyelv
 
Németh Tamás 2016 iskolalelkész
református
vallástanár
   
Andrásikné Kiss Mária
2001
tanító
technika
csütörtök 2. óra

Ábrahám Angéla
hitéleti munkaközösség vezetője

2012
református vallástanár
tanár

történelem-néprajz
hétfő 1. óra
Bakos Judit
2015
tanító
tanár
magyar nyelv és irodalom
hétfő 3. óra

Balogh Andrásné

2003
óvónő
tanító
néprajz, rajz,
minősített pedagógus
hétfő 3. óra

Bányai Gábor Bertalan

2012
tanár
rajz
hétfő 2. óra

Bányay Lilla

2015
tanító
tanár
ének-zene
egyházi ének
 

Csizmazia Luca

2018
tanító
  csütörtök 2. óra

Csokai-Tóth Erika

2019
tanító
tanár
magyar nyelv és irodalom
szerda 2. óra

Csonka Gábor
testnevelés munkaközösség vezetője

1982
tanár
földrajz
testnevelés,
közoktatásvezető
hétfő 4. óra

Dizseri Péter
DÖK-t segítő pedagógus

2014
tanár
középiskolai tanár
történelem, földrajz
közoktatásvezető
minősített pedagógus
csütörtök 2. óra

Dizseri Barnabás

2016
tanár
középiskolai tanár
magyar nyelv és irodalom
média
péntek 2. óra

Dorn Zsuzsanna
reál munkaközösség vezetője

2002
tanár
matematika
fizika
hétfő 4. óra
Feldhoffer-Szabó Viktória
2018
tanár
magyar nyelv és irodalom
kedd 3. óra

Ferenczyné Koós Anita

2019
tanár
ének-zene, egyházi ének, karvezetés
kedd 3. óra

Fodor Krisztián

2017
tanár
testnevelés
csütörtök 4. óra

Gulyásné Birik Rita

2019
pedagógiai asszisztens
mérnöktanár
tanulószoba
csütörtök 6. óra

Hajduné Lovas Zsuzsanna

2005
tanító
tanár
természetismeret
hittan

minősített pedagógus
 

Hegedűs Tamás

2017
tanár

matematika - biológia

csütörtök 3. óra

Horváth Réka

2018
tanító

testnevelés

 
Horváthné Tóth Gabriella
felsős tagozatvezető
osztályfőnöki munkaközösség vezetője
1991

tanító
tanár
középiskolai
tanár

 

matematika
rajz
matematika - informatika
szakvizsgázott mentortanár,
minősített innovátor mesterpedagógus

kedd 5. óra
Horváthné Szabó Mária
2015
tanító
minősített pedagógus
hétfő 3. óra

Illyésné Gaál Cecilia
kokas munkacsoport vezetője

2014
tanító
minősített pedagógus
szerda 3. óra
Jászberényi Emőke
1981-2007

Józsa Gyöngyi

2019
tanító
tanár
magyar nyelv és irodalom
német nyelv
hétfő 2. óra

Kazi István

2017
katolikus hitoktató
óraadó

Keczán Anikó
gyermekvédelmi felelős

2012
tanító
szociálpedagógus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő
 

Kiss Sára

2016
ovónő
tanító
közoktatásvezető,
tanfelügyeleti és pedagógusminősítési
mesterpedagógus
csütörtök 4. óra

Klein Éva

2017
katolikus hitoktató
óraadó
kedd 1. óra
Kobulniczky Emese
2003
tanító
kántor
hétfő 3. óra
Lantos Éva
alsós humán munkacsoport vezetője
1986
tanító
közművelődés, szakvizsgázott pedagógus, minősített pedagógus
hétfő 6. óra

Malomvölgyi Tamás
idegen nyelvi
munkaközösség vezetője

2016
tanító
tanár
angol nyelv
minősített pedagógus
hétfő 2. óra

Majzik Lionel

2014
tanító
természetismeret
hétfő 2. óra

Miszlainé Koppány Imola

2015
tanár
biológia, földrajz
kedd 3. óra

Murányi Melinda

2017
tanító
református lelkész
református vallástanár
hétfő 2. óra

Nagy Ágnes

2018
tanító

könyvtár
kedd 3. óra

Nagy Lászlóné

2019
tanító
magyar nyelv és irodalom
péntek 3. óra

Nemes Noémi Orsolya

2015
tanító
református hitoktató
 

Novák Ferencné

2019
tanító
testnevelés
szerda 4. óra

Novák Melinda

2019
tanár
testnevelés, gyógytestnevelő
 
Novákné Tisje Mónika
2010
tanító
ének-zene, közoktatásvezető
hétfő 3. óra

Perjésné Vasvári Adrienn Beatrix

2019
tanár
középiskolai tanár
magyar nyelv és irodalom, történelem
szerda 4. óra
Pető-Veres Kata

2018

református
lelkész

református vallástanár  

Rácsok Zsuzsanna
alsós tagozatvezető
alsós munkaközösség vezetője

2013
tanító
minősített pedagógus
kedd 4. óra

Rákóczi Krisztina

2002
tanító
vizuális nevelés
csütörtök 5. óra

Rudolfné Sternócky Adrienn

2019
tanár
testnevelés, német nyelv
hétfő 6. óra

Sárdiné Varga Ildikó
BECS munkacsoport vezetője

2014
tanár
középiskolai tanár
kémia, biológia, informatika, közoktatásvezető,
tanfelügyeleti és pedagógusminősítési
mesterpedagógus
kedd 3. óra

Seréti Gyula
humán munkaközösség vezetője

1992
tanító
tanár
középiskolai tanár


közművelődés
történelem,
közoktatásvezető

minősített pedagógus
hétfő 4. óra

Szabó Katalin

2017
tanár
középiskolai tanár
angol nyelv,
magyar nyelv és irodalom
csütörtök 6. óra
Szanyi-Cseh Oktávia Klára
2018
   
Szautner Krisztina
1980
tanító
technika
angol
szerda 5. óra

Szavari-Barbarics Krisztina

2017
tanító
  csütörtök 4. óra
Széll Klára

2018

tanár angol nyelv hétfő 5. óra
Szuetta Katalin 2018 pedagógiai asszisztens    

Szunyi György

2014
tanár
könyvtár, anyanyelv, történelem
 

Szűcs Bernadett
alsós reál munkacsoport vezetője

1996

tanító
tanár

 

természetismeret,
ének-karvezető
,
szakvizsgázott mentortanár, minősített pedagógus

kedd 3. óra
Trandakisz-Borbély Zsuzsanna 2017 tanár
középiskolai tanár

angol nyelv

péntek 2. óra

Varga Anita

2018
tanár
középiskolai tanár

matematika, német nyelv
szerda 3. óra

Vizi Tibor

2015
táncoktató
néptánc
 

Zimányi Kinga

2009
tanító
péntek 4. óra

 

Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Budapesti Tagintézményének munkatársai

NÉV Szakterület Elérhetőség Egyéni fogadó órák
(előtte telefonos egyeztetéssel)
Tarsoly Erzsébet pszichológus pszichologus.rozsakerti@gmail.com csütörtök 15 óra
Tóth Kata pszichológus pszichologus.rozsakerti@gmail.com kedd 15 óra
Dlabig Ágnes gyógypedagógus   szerda 3.óra
Kovács Csilla logopédus    
Bata Erika fejlesztőpedagógus   csütörtök 7.15
Nagy Edit Andrea fejlesztőpedagógus   szerda 7.15
Kapitányné Szűcs Andrea fejlesztőpedagógus kapitanyne.andrea@gmail.com szerda 1.óra