Röviden iskolánkról

Tájékoztató a Budapest-Budafoki Református Egyházközség által fenntartott
Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába történő beiskolázásról

Kedves Szülők, Kedves Érdeklődők!

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én született döntése alapján a Rózsakerti Általános Iskola fenntartója a Budafoki Református Egyházközség. A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola 2012/13-as tanévtől kezdődően a református egyház fenntartásában működő iskolába vette fel és veszi fel a beiratkozó gyermekeket.

Milyen változást jelent ez a beiratkozás rendjében?

Mindenekelőtt szeretnénk világossá tenni, hogy minden gyermeket szeretettel fogadunk az iskolában, ha a szülők elfogadják az iskola értékrendjét és az órarendbe épített hitoktatást. A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába történő felvétel rendje a köznevelésről törvény (2011. évi CXC. törvény) 31.§-án és az emberi erőforrások miniszterének rendeletén (20/2012.VIII.31.EMMI rendelet) alapul.

Meggyőződésünk, hogy a hittan és erkölcstan oktatása kizárólag lelki-szellemi előnyt jelent a tanulóink számára, hiszen bibliaismeretet, eszmetörténetet, kultúrtörténetet, művészettörténetet, etikát, közösségi, családi életre nevelést jelent egy olyan világban, amelyben újra kell tanítani, illetve hangsúlyozni ezeket az ismereteket. Mindennek későbbi tanulmányaikban is nagy hasznát fogják venni.

Várjuk azokat a gyermekeket, akiknek már van kapcsolatuk az egyházzal: a budafoki vagy a nagytétényi református közösséghez tartoznak, valamely másik keresztyén felekezethez tartoznak (evangélikus, római vagy görög katolikus, baptista), egyházi óvodába járnak (Halacska). Várjuk azoknak a családoknak a gyermekeit is, akik nem tartoznak egyházhoz, de úgy érzik, hogy ezt az útravalót szívesen beleteszik a gyermek poggyászába.

Szeretnénk erősíteni az iskola, a szülő és gyermek kapcsolatát a kölcsönös bizalom jegyében, melynek alapja a nevelési-oktatási programmal való egyetértés. Ezt legjobb tudásunkkal igyekezünk megvalósítani.

Budapest, 2012 októberében

Isten áldásával köszönti:

az iskola fenntartója