KÍNÁLATAINK

 • órarend szerinti hittanoktatás
 • nyelvi irodalmi kommunikáció, analizáló-szintetizáló olvasástanítás, szótagolás tanítása
 • az angol és német nyelv tanítása, második évfolyamtól tanítási órákon, felső tagozaton emelt szinten heti 5 órában csoportbontásban
 • nyelvvizsga lehetősége nyolcadik évfolyamon
 • az informatika oktatása negyedik osztálytól, hatodik évfolyamon emelt szinten, nyolcadik évfolyamon ECDL-vizsga lehetősége
 • országos diákköri munkában való részvétel
 • báb- és drámajáték 1-6. évfolyamon
 • néptánc- és furulyaoktatás 1-4. évfolyamon
 • széles körű sportolási lehetőség
 • iskolaotthon
 • szakkörök széles választéka
 • gyógytestnevelés és logopédiai foglalkozások
 • hagyományőrző programok
 • művészeti iskola kihelyezett tagozatai
 •