KIEMELT FELADATAINK

  • a személyiség harmonikus kibontakoztatása, az egyéni értékek felszínre hozása erkölcsi, értelmi, érzelmi, esztétikai és testi vonatkozásban,

  • tanítványaink felkészítése a kreatív társadalmi létre, a konstruktív problémamegoldásra, a szubjektív alkotásra,

  • a megfelelő munkafegyelem kialakítása,
  • magas szintű felkészítés a továbbtanuláshoz