Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola és
Gimnázium

OM azonosító: 035200
1223 Budapest Rákóczi út 16.
Tel: +36 1 5778300
email

 

Felvételi

November 25-én 17 órakor iskolai tájákoztató
a leendő 9. évfolyamos tanulók szüleinek

OM azonosító: 035200
Feladatellátási hely kódja: 001

TÁJÉKOZTATÓ
a négyosztályos gimnáziumi képzésről

A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium
az alábbi négy-évfolyamos gimnáziumi képzéseket kínálja:

    • emelt óraszámú matematika-informatika tantárgyakból;
    • emelt óraszámú angol nyelv tantárgyból;
    • általános tantervű.

    A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges tagozat kódok:

Tagozat kód

Tanulmányi terület

0001

emelt óraszámú oktatás MATEMATIKA és INFORMATIKA tantárgyakból / 4 évfolyamos

0002

emelt óraszámú oktatás ANGOL nyelv tantárgyból / 4 évfolyamos

0003

ÁLTALÁNOS kerettanterv / 4 évfolyamos

 

A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges intézményi adatok:


Az intézmény neve

Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium

Intézmény azonosító kód

035 200

Címe

1223 Budapest, Rákóczi út 16.

Telefon, fax száma

+36 – 1 – 5778300

E-mail címe

rozsakerti@rozsakertiskola.hu

Weblap címe

www.rozsakertiskola.hu

Intézményvezető

Bencze Péter

e-mail címe

demjeniskola@gmail.com

Gimnáziumi beiskolázásért felelős

Kúti László

e-mail címe

kuti.laszlo@rozsakertiskola.hu

 

 

TANULMÁNYI TERÜLETEK LEÍRÁSA

0001

4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) az angol nyelv vagy a német nyelv, a második idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; emelt óraszámú oktatás matematika és informatika tantárgyakból; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredménye alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszünk.

0002

4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) az angol nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv; emelt óraszámú oktatás angol nyelv tantárgyból; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredménye alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszünk.

0003

4 évfolyamos általános képzés; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) az angol nyelv vagy a német nyelv, a második idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszünk.


Csoportbontásban tanítjuk: a matematikát, az informatikát, az idegen nyelveket és 11. és 12. évfolyamon az emelt szintű érettségire való felkészítés tantárgyait.

 

A hozott pontok és központi írásbeli vizsga során legmagasabb pontszámot elért tanulók szóbeli vizsgán/meghallgatáson vesznek részt.

A végső sorrend kialakításához a felvételi eredmény tehát a négyosztályos gimnáziumba jelentkezők számára három fő részből áll elő:

 
   1. általános iskolai tanulmányi eredmények,
   2. a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú magyar nyelv és matematika feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga,
   3. szóbeli meghallgatás.


Református egyházi köznevelési intézményként kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tanuló mögött álló szülők azonos életszemlélettel rendelkezzenek, mint amilyet mi igyekszünk átadni diákjainknak, ezért a szülőket is hívjuk, várjuk egy elbeszélgetésre, amelyen az intézmény részéről az intézményvezető és az intézményi lelkész vesz részt.

Pontozás


HOZOTT OSZTÁLYZATOK ALAPJÁN

Tantárgy

7. év végi osztályzat

8. félévi osztályzat

Magyar nyelv és irodalom

5

5

Történelem

5

5

Tanult idegen nyelv

5

5

Matematika

5

5

Választható: fizika, kémia, biológia, földrajz (term.tud.)

5

5

Összesen

50 pont

ÍRÁSBELI VIZSGA

Matematika

50 pont

Magyar nyelv

50 pont

Összesen

100 pont

SZÓBELI MEGHALLGATÁS

 

általános képzésnél

emelt óraszámú képzésnél

Lelkészi meghallgatás (hitéleti elbeszélgetés)

50 pont

25 pont

Emelt óraszámú képzés tantárgya

---

25 pont

Összesen

50 pont


MEGSZEREZHETŐ PONTOK SZÁMA


Tagozat

Hozott pont

Írásbeli v.

Szóbeli m. és v.

Összesen

Általános

50

100

50

200 pont

Emelt óraszámú

50

100

25 + 25

200 pont

Azonos összpontszámot elért tanulók esetén:

  • református intézményünkben előny az egyházi kötődés (keresztelés, konfirmáció, bérmálkozás, keresztyén közösség tagja).
  • emelt szintű képzéseknél: a végső sorrend kialakításánál először az egységes írásbelin elért pontszámot, másodszor a szóbeli vizsgán elért pontszámot, végül az eddigi tanulmányi eredményt vesszük figyelembe.
  • általános tantervű képzés esetén: a végső sorrend kialakításánál először az egységes írásbelin elért pontszámot, másodszor a szóbeli meghallgatáson elért pontszámot, végül az eddigi tanulmányi eredményt vesszük figyelembe, amennyiben az elért összpontszám azonos.

 

Szóbeli meghallgatások időpontja: 2020. február 24 – március 13. között
tanulmányi területenként a honlapon közzétett időbeosztás alapján.

A szóbeli felvételi elbeszélgetések és vizsgák tematikája a továbbiakban található.