Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola és
Gimnázium

OM azonosító: 035200
1223 Budapest Rákóczi út 16.
Tel: +36 1 5778300
email

 

Felvételi eljárás

Feladatellátási hely kódja: 001

A felvételi vizsgák rendjét és a jelentkezés módját minden évben a tanév rendjéről kiadott miniszteri rendelet határozza meg. Ennek függvényében állapítjuk meg saját vizsgarendünket, betartva a 20/2012. EMMI rendelet 27.§ (2) bekezdését.

A felvételi vizsga menete

A felvételhez szükséges:

- az egységes követelményeken alapuló magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga megírása

- 5. 6. 7. osztály év végi a 8. osztály félévi tanulmányi eredmények, beleértve a magatartás és szorgalom értékelése

- szóbeli elbeszélgetés

Összetevők aránya:

- központi írásbeli vizsga: 100 (50%)
- tanulmányi eredmények: 50 pont (25%)
- szóbeli elbeszélgetés: 50 pont (25%)
összesen: 200 pont (100%)

A szóbeli beszélgetésre, amelyre 2020. február 21. és március 14. között, előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni:

- a lelkészi ajánlást
- az 5. 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi bizonyítványának másolatát
- a központi írásbeli értékelő lapját
- a tanuló ellenőrző könyvét
- a szülők és diák motivációs levelét
- az alábbi füzeteket: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, idegen nyelv

A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt a fenntartóval egyeztetve. Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2020. március 16.

Végleges felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2020. április 28.