Tájékoztató
a Budapest-Budafoki Református Egyházközség által fenntartott
Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába történő beiskolázásról

Kedves Szülők, kedves Érdeklődők!

A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola a 2019/20-as tanévre felvételt hirdet azoknak az óvodát befejező gyerekeknek, akiket szüleik szívesen járatnának konzervatív elveket hirdető, nevelésközpontú, a református értékrendet képviselő egyházi iskolába.

Mit jelent ez a beiratkozás rendjében?

Mindenekelőtt szeretnénk világossá tenni, hogy minden gyermeket szeretettel fogadunk az iskolában, ha a szülők elfogadják az iskola értékrendjét és az órarendbe épített hit- és erkölcstan oktatást. A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába történő felvétel rendje a nemzeti köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC. tv.) 31.§-án alapul.

Meggyőződésünk, hogy a hit- és erkölcstan oktatása kizárólag lelki-szellemi előnyt jelent a tanulóink számára, hiszen bibliaismeretet, eszmetörténetet, kultúrtörténetet, művészettörténetet, etikát, közösségi és családi életre nevelést jelent egy olyan világban, amelyben újra kell tanítani, illetve hangsúlyozni ezeket az ismereteket. Mindezeknek későbbi tanulmányaikban is nagy hasznát fogják venni tanulóink.

Reményeink szerint iskolánk a közeljövőben már tizenkét évfolyamon, az érettségi vizsgáig tudja biztosítani a hozzánk járó tanulók erkölcsi, szellemi és lelki fejlődését.

Várjuk azokat a gyermekeket, akiknek már van kapcsolatuk az egyházzal; a budafoki vagy a nagytétényi református közösséghez, vagy másik keresztyén – evangélikus, római vagy görög katolikus, baptista – felekezethez tartoznak; egyházi óvodába járnak.

Várjuk azoknak a családoknak a gyermekeit is, akik nem tartoznak egyházhoz, de úgy érzik, hogy az iskolánk által közvetített értékeket szívesen adják útravalóul.

Erősíteni akarjuk az iskola, a szülő és a gyermek kapcsolatát a kölcsönös bizalom jegyében, melynek alapja a nevelési-oktatási programmal való egyetértés. Ezt legjobb tudásunkkal igyekszünk megvalósítani.

Budapest, 2018 októberében

Isten áldásával köszönti:

az iskola fenntartója

levélcím:         1223 Budapest, Rákóczi u. 16.
fax:                  06-1-362-6024
igazgató:         Bencze Péter 06-1-577-8300
iskolatitkár:     Lakatosné Mészáros Nóra 06-1-577-8300
weboldalunk: www.rozsakertiskola.hu
e-mail:             rozsakerti@rozsakertiskola.hu

Jelentkezési lap leadása után az iskola igazgatójával történő személyes találkozásra
időpont egyeztetés: Bohár Noémi iskolatitkárnál.
A mellékelt Jelentkezési lap leadási határideje e-levélben vagy személyesen:

2019. március 1.