Kedves Szülők!

Az iskolai beiratkozásra a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2.) bekezdése értelmében 2018. április 12-én és 13-án 8 és 19 óra között kerül sor.

Kérjük, a beiratkozásra az alább felsorolt dokumentumokat hozzák magukkal:
-    a gyermek születési anyakönyvi kivonata
-    a gyermek személyazonosító igazolványa
-    a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
-    TAJ-kártya
-    óvodai szakvélemény (az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás)
-    diákigazolvány-igénylő lap (okmányirodánál kezdeményezhető a diákigazolvány igénylése)
-    nagycsaládosok esetében igazolás a családi pótlék folyósításáról
-    egyéb, kedvezményekre jogosító igazolás


Jogorvoslati kérelemmel 2018. április 10-éig lehet élni írásban.
A fellebbezést az iskola fenntartójának címezve, az iskola igazgatójához lehet benyújtani.

Felvételt nyert leendő első osztályosok névsora

Abramowski Petra
Bácsujlaki Zselyke
Bakó-Zichler Bendegúz
Balogh Alíz
Balotai Sándor Lajos
Bányai Hédi
Bara Ádám
Bartos Márton
Bencze Levente
Bohár Márk
Czékus Csilla
Csáki Viola
Csáky Levente
Csomor Bálint
Delea Tímea
Drucza Dániel
Durányik Gergő
Fazekas Zita
Gilion Zsófia
Gulyás Levente
Haller Lili Noémi
Hervai-d'Elhoungne Benedek
Holové Dóra
Horváth Luca
Iffiú-Mousson Milán Tivadar
Ignácz Levente
Jónás Ármin
Juhász Balázs Dániel
Kacziba Áron Attila
Kállai Kamilla
Kecskés Nóra
Kerekes Botond
Kirschner-Szabó Donát
Kovács Gréta
Kutasi Zsófia Katalin
Lajtha Viktor Attila
Madarász Gergely
Major Dóra
Miklós Adél Petra
Nagy Johanna Edit
Németh Viktória
Novák Boróka
Pálmai-Szargszjan Mátyás
Petőcz-Nemessányi Zsófia
Piróth Bence
Piróth Csenge
Piróth Kristóf
Pörge Csenge
Pruha Rebeka
Riczi Gréta Sára
Ruszcsák Petra Anna
Sajgó Ádám
Skrabák-Paulics Panka
Solymos Dávid
Szabó Blanka
Szacsúri Levente Zoltán
Székely Bulcsú
Szentgyörgyi Borcsa
Szűcs Réka
Takács Koppány Zsombor
Tóth Patrik
Tóth-Vásárhelyi Teó
Ujfalussy Klára Benedikta
Vaár-Nagy Anna
Vajdaházi Kyra Laura
Valdman Nina Blanka
Veres Zalán Boldizsár
Vidákovits Előd
Vigh Júlia
Wonke Csenge Borbála
Zunic Kristóf
Zupán András ÁgostonKedves Szülők!

Örömmel vettük gyermekük jelentkezését iskolánk induló első évfolyamába.
A beiskolázási folyamat részeként jövő héten rendezzük „Képes vagyok rá!” foglalkozásunkat.
Erre az alkalomra minden jelentkező gyermek szüleit emailban értesítettünk.
A foglalkozás 2018. március 5-én, 6-án, 7-én lesz, melynek időtartama körülbelül egy óra.
Kérjük, az emailban megjelölt időpontban hozzák el gyermeküket iskolánkba.
Az Igazgató úrral való beszélgetés időpontját iskolatitkárunk telefonon fogja Önökkel egyeztetni.
Életükre Isten áldását kérjük!

Bálint-Pallaghy Réka
intézményvezető-helyettes

 

Tájékoztató
a Budapest-Budafoki Református Egyházközség által fenntartott
Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába történő beiskolázásról

Kedves Szülők, kedves Érdeklődők!

A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola a 2018/19-es tanévre felvételt hirdet azoknak az óvodát befejező gyerekeknek, akiket szüleik szívesen járatnának konzervatív elveket hirdető, nevelésközpontú, a református értékrendet képviselő egyházi iskolába.

Mit jelent ez a beiratkozás rendjében?

Mindenekelőtt szeretnénk világossá tenni, hogy minden gyermeket szeretettel fogadunk az iskolában, ha a szülők elfogadják az iskola értékrendjét és az órarendbe épített hit- és erkölcstan oktatást. A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába történő felvétel rendje a nemzeti köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC. tv.) 31.§-án alapul.

Meggyőződésünk, hogy a hit- és erkölcstan oktatása kizárólag lelki-szellemi előnyt jelent a tanulóink számára, hiszen bibliaismeretet, eszmetörténetet, kultúrtörténetet, művészettörténetet, etikát, közösségi és családi életre nevelést jelent egy olyan világban, amelyben újra kell tanítani, illetve hangsúlyozni ezeket az ismereteket. Mindezeknek későbbi tanulmányaikban is nagy hasznát fogják venni tanulóink.

Reményeink szerint iskolánk a közeljövőben már tizenkét évfolyamon, az érettségi vizsgáig tudja biztosítani a hozzánk járó tanulók erkölcsi, szellemi és lelki fejlődését.

Várjuk azokat a gyermekeket, akiknek már van kapcsolatuk az egyházzal; a budafoki vagy a nagytétényi református közösséghez, vagy másik keresztyén – evangélikus, római vagy görög katolikus, baptista – felekezethez tartoznak; egyházi óvodába járnak.

Várjuk azoknak a családoknak a gyermekeit is, akik nem tartoznak egyházhoz, de úgy érzik, hogy az iskolánk által közvetített értékeket szívesen adják útravalóul.

Erősíteni akarjuk az iskola, a szülő és a gyermek kapcsolatát a kölcsönös bizalom jegyében, melynek alapja a nevelési-oktatási programmal való egyetértés. Ezt legjobb tudásunkkal igyekszünk megvalósítani.

Budapest, 2017 októberében

Isten áldásával köszönti:

az iskola fenntartója

levélcím:         1223 Budapest, Rákóczi u. 16.
fax:                  06-1-362-6024
igazgató:         Bencze Péter 06-1-577-8300
iskolatitkár:     Lakatosné Mészáros Nóra 06-1-577-8300
weboldalunk: www.rozsakertiskola.hu
e-mail:             rozsakerti@rozsakertiskola.hu

Jelentkezési lap leadása után az iskola igazgatójával történő személyes találkozásra
időpont egyeztetés: Bohár Noémi iskolatitkárnál.
A mellékelt Jelentkezési lap leadási határideje e-levélben vagy személyesen:

2018. március 1.