ALAPELVEINKBŐL

  • az Evangélium tanításában kifejezett értékeket a diákok egész életében maghatározó elvekké alakítani
  • gyermekközpontú, szeretetteljes, keresztyén értékeket közvetítő, képességeket és személyiséget fejlesztő református iskola megvalósítása
  • az egyházi oktatás hangsúlyos feladatainak megvalósítása
  • korszerű ismeretanyag és általános műveltség közvetítése
  • az egyetemes kultúra teljes rendszerére építve megfelelő tevékenységi és működési formák kialakítása, amelyek biztosítják a tanulók komfortélményét
  • a családi nevelésre támaszkodva, azt megerősítve, a gyermekek számára meghitt légkör, környezet biztosítása